Keurmerk van locatiesenevents.nl (voor vergaderruimtes)

Om onze service te waarborgen hebben we ervoor gekozen om ons eigen keurmerk in het leven te roepen, zodat u al bezoeker er ook vanuit kunt gaan dat we de locaties die we bieden ook van hoogwaardige kwaliteit zijn. We hebben dan ook strenge eisen gesteld aan de locaties alvorens ze worden geplaatst op sites die worden ondersteund door de site locatiesenevents.nl.2

Onze keurmerken

We hebben ervoor gekozen om vijf keurmerken te handhaven. Deze keurmerken zijn opgedeeld in vijf categorieën, dit zodat we ook overzicht kunnen behouden en jij als bezoeker ook weet waar je aan toe bent en je verzekert bent van een zekere kwaliteit. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat de ruimtes die opgenomen worden op onze sites, ook voldoen aan onze kwaliteitseisen.  Onze keurmerken:

  • Devergaderruimte.nl; dit keurmerk wordt gebruikt voor locaties die voldoen aan de eisen van vergaderlocaties. Niet iedere locatie is hier namelijk even geschikt voor en dat moet dan ook uitbundig getest worden.
  • Detrouwruimte.nl; met behulp van dit keurmerk wordt aangeduid dat een locatie prima geschikt is als trouwlocatie. Er worden nogal wat eisen gesteld, voordat een locatie hier geplaatst mag worden.
  • Defeestruimte.nl; een feest kan uiteraard niet in elke ruimte worden gegeven. De ruimte moet dan ook geschikt zijn voor ieder soort feest. Het is dan ook voor veel bedrijven een hele uitdaging om hier geplaatst te kunnen worden.
  • Decongreslocatie.nl; ook bij dit keurmerk kan het een uitdaging zijn om geplaatst te worden. De ruimte moet namelijk voldoen aan verschillende vereisten die het mogelijk maken om een goed georganiseerd congres te houden.
  • Detrainingslocatie.nl; ook kan niet iedere training worden gegeven in iedere ruimte. Vandaar dat ook hierbij in kaart moet worden gebracht of de ruimte wel geschikt is voor het geven van verschillende soorten trainingen. Het is dan ook voor veel bedrijven een hele uitdaging om in deze categorie te worden opgenomen.

Eisen keurmerken van locatie en events 

Zoals al aangegeven vinden we het erg belangrijk dat de locaties die worden opgenomen op onze sites aan zekere kwaliteitseisen voldoen. Dit zodat we kunnen waarborgen dat je niet weer een hoop tijd en moeite kwijt bent aan het onnodig informatie verzamelen over een bepaalde locatie die uiteindelijk geschikt blijkt te zijn voor de activiteiten die u uit had willen oefenen. We willen er dan ook naar streven dat de ruimtes die we aanbieden ook zeker gebruikt kunnen worden voor de doelen die jullie in gedachte hebben. Vandaar dat we per keurmerk onze eisen stellen, alvorens we deze opnemen in het assortiment van onze sites.

Om dit te waarborgen hebben we dan ook hoogst persoonlijk een bezoek gebracht aan alle locaties die zijn opgenomen in ons bestand en hebben de beheerders van de locatie ook uitbundige gesproken. We weten dus prima wat er allemaal mogelijk is op de locatie en dat deze locaties voldoen aan onze eisen. Als een locatie voor meerdere toepassingen beschikbaar is, worden deze ook op verschillende sites opgenomen. Het kan dus zo zijn dat je dezelfde locaties onder andere categorieën kunt terug vinden. Dit wil niets anders zeggen dan dat de locaties multifunctioneel zijn.

Kortom, ben je op zoek naar een betrouwbare locatie voor het uitoefenen van bepaalde activiteiten, maar wil je hier niet onnodig veel tijd en moeite in steken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres, wij hebben namelijk deze moeite al voor u gedaan. Dit hebben we gedaan door het bezoeken van locaties en te testen of deze locaties aan onze keurmerken voldoen. Alle locaties die zijn opgenomen in ons assortiment zijn dus van een zekere kwaliteit en zullen u niet snel teleurstellen.

Onze keurmerk voor vergaderruimtes

Onze keurmerk voor vergaderruimtes