Privacy Statement Locatiesenevents.nl

Privacy Statement

Locatiesenevents.nl respecteert de privacy van bezoekers van de website Devergaderuimte.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via contact- of aanvraagformulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.